Corona/COVID-19

Kan min virksomhed få økonomisk støtte under hjælpepakkerne?

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om markante hjælpepakker, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere og virksomheder gennem en svær tid. Her kan du foretage en simpel vurdering, der kan give et fingerpeg om du eller din virksomhed er berettiget til økonomisk kompensation under én eller flere af hjælpepakkerne i form af:

  • Kompensation for virksomhedens faste omkostninger
  • Lønkompensation
  • Kompensation til selvstændige

Resultaterne er baseret på et begrænset antal generiske spørgsmål og er derfor alene vejledende og udgør ikke juridisk rådgivning. Kontakt Kromann Reumert for yderligere information om hjælpepakkerne. Du kan finde kontaktpersoner fra vores COVID-19 task force her.

Har virksomheden forbud mod at holde åbent og ingen omsætning i hele den periode forbuddet er gældende?

Har virksomheden inden for det sidste år, og senest 8. marts 2020 vedtaget og offentliggjort et regnskab?

For at virksomheden kan modtage lønkompensation, skal medarbejdere sendes hjem med fuld løn. Medarbejderne må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for virksomheden, medmindre der inden for rammerne af Erhvervsstyrelsens anvisninger på ansøgningstidspunktet etableres en særlig ordning om skiftevist arbejde/hjemsendelse eller der pludseligt opstår behov for at kalde medarbejderne tilbage på arbejde for at udføre f.eks. uforudsete ordrer.

Derudover gælder bl.a. følgende:

  • Virksomheden må ikke foretage afskedigelser på grund af økonomiske forhold i den periode, hvor der modtages lønkompensation.
  • Virksomheden kan, indtil videre, maksimalt få lønkompensationen i fire måneder, da ordningen gælder i perioden 9. marts - 8. juli 2020.

Forventer virksomheden at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19?

Fra medio maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden, og hvor virksomheder med højst 25 fuldtidsansatte kan søge. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil du fortsat kunne søge efter de oprindelige regler.

Har virksomheden en ejer (selvstændig), der arbejder i virksomheden, og som selv ejer mindst 25 % af virksomheden?